Program temeljnega usposabljanja učiteljev in učiteljic za izvajanje programa Začetna integracija priseljencev (ZIP)

7., 8. in 9. septembra 2020 bo na Andragoškem centru Slovenije potekal 24-urni program temeljnega usposabljanja učiteljev in učiteljic za izvajanje programa Začetna integracija priseljencev (ZIP).

Usposabljanje je namenjeno učiteljem in učiteljicam slovenistike, ki bodo poučevali priseljence v programu ZIP, in kulturnim mediatorjem, ki bodo sodelovali v tem programu. Prednost imajo udeleženci, katerih organizacije so bile izbrane na razpisu za izvajanje programa ZIP s strani Ministrstva za notranje zadeve.

Več o programu usposabljanja najdete v vabilu (za izvedbo, ki smo jo načrtovali marca 2020).

Obvezno fotokopijo diplome, s katero dokazujete izpolnjevanje osnovnih pogojev za pristop k usposabljanju (Odredba o smeri izobrazbe  učiteljev v izobraževalnem programu za odrasle Začetna integracija priseljencev, Uradni list RS, št. 57/2011), pošljite na el. naslov neda.dordevic@acs.si.

Prijave niso več možne, saj so vsa prosta mesta že zasedena.

Trajanje: 24 pedagoških ur
Število točk: 1,5
Kotizacija: /
Rok za prijavo na usposabljanje: 25. april 2020
Kontaktna oseba: Anita Jug Došler (01/5842 580, anita.jug.dosler@acs.si)