NAPOVEDUJEMO

21. - 24. maj 2019
Usposabljanje kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih ...
Trajanje: 32 pedagoških ur
Število točk: /
Kotizacija: /
Rok za prijavo: 13. maj 2019
27. maj 2019
Spopolnjevanje za strokovne delavce v središčih za samostojno učenje
Trajanje: 8 pedagoških ur
Število točk: 0,5
Kotizacija: /
Rok za prijavo: 17. maj 2019
29. maj - 12. jun 2019
Temeljni program usposabljanja vodij in svetovalcev v svetovalnih središčih ISIO
Trajanje: 48 pedagoških ur
Število točk: 2,5
Kotizacija: /
Rok za prijavo: 17. maj 2019

O portalu

Spletni portal, ki smo ga poimenovali MOJ ACS SPOPOLNJEVANJE, je portal, ki je namenjen udeleženkam in udeležencem programov usposabljanja in spopolnjevanja ACS, kjer lahko na enem mestu:

  • pridobite vse informacije o aktualnih programih usposabljanja in spopolnjevanja ACS in 
  • oddate e-prijavnico na želeni izobraževalni program.

Z registracijo v portal pridobite tudi dostop do učnih gradiv in ostalih informacij o programih usposabljanja in spopolnjevanja, ki se jih boste udeležili. Postopek registracije opravite ob prvi uspešno oddani e-prijavi na program.


 

Kontakt

Andragoški center Slovenije
Šmartinska 134a
1000 Ljubljana