Stalno strokovno spopolnjevanje članov komisij NPK

12. novembra 2019 bomo na Andragoškem centru Slovenije izvedli stalno strokovno spopolonjevanje za člane komisij za preverjanje in potrjevanje NPK z licenco z naslovom Komunikacija med člani komisije v postopkih preverjanja in potrjevanja NPK.

Namen delavnice je poglobiti znanja pri komunikaciji v konfliktnih situacijah, pri doseganju ciljev s pomočjo timskega dela ter s področja etičnega ravnanja v izpitnih situacijah in komunikacijskih anksiomov.

Trajanje: 8 pedagoških ur
Število točk: /
Kotizacija: /
Rok za prijavo: 05. november 2019
Kontaktna oseba: Vera Mlinar (01/5842 588, vera.mlinar@acs.si)