Retorika in javno nastopanje


27. avgusta bomo za zaključeno skupino zaposlenih na BIC-u v Ljubljani, izpeljali enodnevno delavnico Retorika in javno nastopanje. Vodila jo bo zunanja sodelavka Andragoškega centra, Irena Potočar Papež.

Udeleženci bodo izboljšali vešščine javnega nastopanja, vključno z retoričnimi veščinami, vse skupaj pa bo pripomoglo tudi k boljši komunikaciji z udeleženci njihovih izobraževanj.

Trajanje: 8 pedagoških ur
Število točk: 0,5
Kotizacija: /
Rok za prijavo: 26. avgust 2019
Kontaktna oseba: Zdenka Birman Forjanič (01/5842 571, zdenka.birman.forjanic@acs.si)