Učne metode in tehnike z uporabo sodobnih IKT orodij

Že izkušeni praktiki boste z udeležbo v programu Učne metode in tehnike z uporabo sodobnih IKT orodij, ki ga bomo pilotno izpeljali na ACS 7. in 8. oktobra 2019, osvežili teoretična znanja in jih dopolnili z ugotovitvami nevroznanosti. Poudarek bo na samorefleksiji delovanja v neposredni izobraževalni praksi in preverjanju lastnih učnih značilnosti, ki vplivajo na to, kako kot posamezniki – izobraževalci, pristopamo k izvedbi učnega procesa in kako vzpostavljamo in vzdržujemo odnos z odraslimi, ki se izobražujejo.

Več informacij najdete v vabilu.

Trajanje: 16 pedagoških ur
Število točk: 1
Kotizacija: 60 €
Rok za prijavo: 27. september 2019
Kontaktna oseba: Zdenka Birman Forjanič (01/5842 571, zdenka.birman.forjanic@acs.si)