Spopolnjevanje za mentorje študijskih krožkov BMK

V torek, 24. septembra, bo za mentorje BMK v Slovenskem etnografskem muzeju potekalo spopolnjevanje z naslovom Bralna pismenost in orodja za njeno ugotavljanje in spodbujanje.

Prvi del spopolnjevanja bo posvečen bralni pismenosti, drugi pa vodeni refleksiji našega odnosa med posameznikom in njegovimi konteksti ob razstavi Slovenskega etnografskega muzeja.

Trajanje: 8 pedagoških ur
Število točk: 0,5
Kotizacija: /
Rok za prijavo: 19. september 2019
Kontaktna oseba: Nevenka Bogataj (01/5842 579, nevenka.bogataj@acs.si)