Spopolnjevanje za učitelje in organizatorje izobraževanja odraslih ter druge strokovne delavce v programu Osnovna šola za odrasle

13. septembra organiziramo Spopolnjevanje za učitelje in organizatorje izobraževanja odraslih ter druge strokovne delavce v programu Osnovna šola za odrasle. Namen delavnice z naslovom Ko je vedenje udeležencev v osnovni šoli za odrasle moteče je opolnomočiti učitelje, organizatorje izobraževanja in druge strokovne delavce za učinkovito vodenje skupinsko dinamičnih procesov v OŠO in ukrepanje v primerih, ko se soočijo z motečim vedenjem udeležencev

Cilji spopolnjevanja je:

  • opredeliti in razumeti pojavne oblike delovanja osnovnih dejavnikov, ki so povezani z motečim vedenjem;
  • opredeliti in premisliti o učinkih različnih stilov vodenja skupin in posameznikov v OŠO na skupinsko dinamiko in vedenje posameznikov;
  • opredeliti in premisliti o prvinah in učinkih empatičnega vodenja s poudarkom na preprečevanju motečega vedenja;
  • opredeliti in premisliti o družbenem položaju mladih s poudarkom na ranljivih skupinah.
Vsebine so objavljene v programu.

Spopolnjevanje je za udeležence brezplačno. Izveden bo v okviru ESS projekta »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022«.
 

Trajanje: 8 pedagoških ur
Število točk: 0,5
Kotizacija: /
Rok za prijavo: 06. september 2019
Kontaktna oseba: Jasmina Mirčeva (01/5842 590, jasmina.mirceva@acs.si)