Spopolnjevanje za mentorje PUM-O

5. in 6. septembra bo na ACS potekalo Spopolnjevanje za mentorje PUM-O. Namen srečanja je okrepiti socialnokulturno animacijo v okolju, kjer deluje program PUM-O z namenom spodbujanja mladih za vključitev v program, pridobivanje podpre potencialnih deležnikov v okolju in izboljšanje prepoznavnosti PUM-o.

Trajanje: 16 pedagoških ur
Število točk: 1
Kotizacija: /
Rok za prijavo: 11. september 2019
Kontaktna oseba: Natalija Žalec (01/5842 587, natalija.zalec@acs.si)