Spodbujanje ustvarjalnega mišljenja v delovnem okolju

Mnogi strokovnjaki se strinjajo, da pri ustvarjalnosti ne gre le za talent, ki nam je bil položen v zibelko, temveč za spretnost, ki se je lahko naučimo in za katero imamo na voljo različne prijeme in strategije, s katerimi jo lahko, tako pri posamezniku, kot skupini, razvijamo.

S tem namenom bomo 11. in 12. septembra 2019 za zaključeno skupino notranjih mentorjev in inštruktorjev iz NEK-a izpeljali 16-urno delavnico Spodbujanje ustvarjalnega mišljenja v delovnem okolju. Delavnica bo potekala v prijetnem in ustvarjalnem okolju na Rogli, vodila ga bo zunanja sodelavka ACS, Mirjam Dominko.

Trajanje: 16 pedagoških ur
Število točk: /
Kotizacija: /
Rok za prijavo: 11. september 2019
Kontaktna oseba: Zdenka Birman Forjanič (01/5842 571, zdenka.birman.forjanic@acs.si)