Veščine retorike in nastopanja v izobraževanju

Za zaključeno skupino notranjih predavateljev iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, bomo 27. novembra  2019 izpeljali 8-urno delavnico z naslovom Veščine retorike in nastopanja v izobraževanju.

Udeleženci bodo izboljšali veščine javnega nastopanja, vključno z retoričnimi veščinami, vse skupaj pa bo pripomoglo k temu, da se bo izboljšala tudi njihova komunikacija z ostalimi udeleženci.
 

Trajanje: 8 pedagoških ur
Število točk: /
Kotizacija: /
Rok za prijavo: 26. november 2019
Kontaktna oseba: Zdenka Birman Forjanič (01/5842 571, zdenka.birman.forjanic@acs.si)