Stalno strokovno spopolnjevanje članov komisij NPK - Značilnosti učenja in ocenjevanja odraslih

14.  in 16. decembra 2020 bomo na Andragoškem centru Slovenije izvedli stalno strokovno spopolnjevanje za člane komisij za preverjanje in potrjevanje NPK z licenco z naslovom Značilnosti učenja in ocenjevanja odraslih.

Namen delavnice je poglobiti znanja s področja učenja in ocenjevanja znanj in spretnosti pri odraslih, s posebnim poudarkom na razlikah med učenjem mladine in odraslih, motivih za učenje pri odraslih, glavnih načelih ter okoljih in načinih na katere se odrasli učijo. Spoznali boste tudi vpliv značilnosti odraslih na ocenjevanje in ocenjevanje njihovih kompetenc. V drugem delu delavnice pa se boste srečali s praktičnim vidikom vrednotenja predhodno pridobljenih znanj pri odraslih ter ocenjevanjem kompetenc v postopkih vrednotenja.

Zaradi trenutne zdravstvene situacije bomo spopolnjevanje izpeljali na daljavo, v okviru plstforme ZOOM, in sicer  v dveh delih po 4 pedagoške ure. Povezava na ZOOm platformo bo posredovana en dan pred usposabljanjem,

Delavnico bosta izpeljala zunanja sodelavca ACS Zdenka Nanut Planinšek in dr. Marko Radovan.

Trajanje: 8 pedagoških ur
Število točk: /
Kotizacija: /
Rok za prijavo na usposabljanje: 11. december 2020
Kontaktna oseba: Vera Mlinar (01/5842 588, vera.mlinar@acs.si)