Stalno strokovno spopolnjevanje članov komisij NPK

5. oktobra 2020 bomo na Andragoškem centru Slovenije izvedli stalno strokovno spopolnjevanje za člane komisij za preverjanje in potrjevanje NPK z licenco z naslovom Učinkovito reševanje konfliktov med preverjanjem NPK.

Namen delavnice je poglobiti znanja s področja komunikacije med člani komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, predvsem komunikacije v konfliktnih situacijah, s poudarkom na spoznavanju razlogov za nastanek konflikta, običajnih strategij razreševanja napetosti, strategij z preprečevnje konfliktov, tehnik samoobvladovanja ter izdelavi osebnega akcijskega načrta. 

Delavnico bo izpeljal zunanji sodelavec ACS Miran Morano.

PRIJAVO NA DELAVNICO (z registracijo ali prijavo v portal) OPRAVITE TUKAJ.
 
Po uspešno opravljeni registraciji oz. prijavi v spletni portal mora organizator izobraževanja vašo prijavo potrditi, s čimer boste lahko dostopali tudi do učnih gradiv, ko bodo ta objavljena. 

Trajanje: 8 pedagoških ur
Število točk: /
Kotizacija: /
Rok za prijavo: 01. januar 1970
Kontaktna oseba: Vera Mlinar (01/5842 588, vera.mlinar@acs.si)