Stalno strokovno spopolnjevanje članov komisij NPK

3. decembra 2019 bomo na Andragoškem centru Slovenije izvedli stalno strokovno spopolnjevanje za člane komisij za preverjanje in potrjevanje NPK z licenco z naslovom Značilnosti učenja in ocenjevanja odraslih.

Namen delavnice je poglobiti znanja s področja učenja odraslih, njihovih motivov za učenje, spoznavanja okolij, v katerih se odrasli učijo ter različnih načinov ocenjevanja razvitih kompetenc. V drugem delu delavnice pa bodo predstavljene praktične izkušnje ocenjevanja kompetenc pri odraslih.

Delavnico bosta izpeljala zunanja sodelavca ACS, Zdenka Nanut Planinšek in Marko Radovan.

PRIJAVO NA DELAVNICO (z registracijo ali prijavo v portal) OPRAVITE TUKAJ.
 
Po uspešno opravljeni registraciji oz. prijavi v spletni portal mora organizator izobraževanja vašo prijavo potrditi, s čimer boste lahko dostopali tudi do učnih gradiv, ko bodo ta objavljena. 

Trajanje: 8 pedagoških ur
Število točk: /
Kotizacija: /
Rok za prijavo: 28. november 2019
Kontaktna oseba: Vera Mlinar (01/5842 588, vera.mlinar@acs.si)