Usposobljen za izvajanje izobraževanja v delovnem okolju

Andragoški center Slovenije bo, v okviru mednarodnega projekta Profi-Train, prvič izpeljal povsem novo 3-dnevno usposabljanje z naslovom Usposobljen za izvajanje izobraževanja v delovnem okolju.

K udeležbi vabljeni izobraževalci, ki v sklopu projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc, izvajate in organizirate izobraževalne programe temeljnih kompetenc v podjetjih.

3-dnevno usposabljanje bo potekalo v dveh delih. Prvi del bo potekal 12. in 13. novembra 2019 v Hotelu Oleander v Strunjanu. Organiziran bo v obliki 2-dnevnega usposabljanja. Drugi zaključni del usposabljanja bo potekal 13. decembra 2019 na Andragoškem centru Slovenije.

Pridobili in izmenjali boste:

  •  znanje o pomenu razvoja spretnosti v delovnem okolju,
  • védenje o učinkovitih pristopih za sodelovanje s podjetji ter
  • znanja za različne pristope pri doseganje ciljnih skupin in motiviranju zaposlenih.
Poseben poudarek bo namenjen vprašanjem individualnega profesionalnega razvoja oziroma krepitvi individualne profesionalne identitete skozi ves program usposabljanja.

Prijavo (z registracijo ali prijavo v portal) na usposabljanje opravite preko e-prijavnice.
Po uspešno opravljeni registraciji oz. prijavi v spletni portal mora organizator izobraževanja vašo prijavo potrditi, s čimer boste lahko dostopali tudi do učnih gradiv, ko bodo ta objavljena. 
 

Trajanje: 34 pedagoških ur
Število točk: 2
Kotizacija: /
Rok za prijavo: 15. november 2019
Kontaktna oseba: Alja Verdenik (01/5842 573, alja.verdenik@acs.si)