Spopolnjevanje svetovalcev v središčih ISIO

V četrtek, 12. decembra 2019 bomo za svetovalce središč ISIO izpeljali delavnico z naslovom Spremljanje dejavnosti središč ISIO v letu 2019 ter druge aktualne teme. Namen delavnice bo pregled aktivnosti v dejavnosti svetovanja v izobraževanju odraslih, načrta aktivnosti ACS in središč ISIO za leto 2020, osrednji del bo delavnica na temo oblikovanja učinkovitih promocijskih gradiv za promocijo svetovalne dejavnosti v IO.

Trajanje: 6 pedagoških ur
Število točk: /
Kotizacija: /
Rok za prijavo: 12. december 2019
Kontaktna oseba: Andreja Dobrovoljc (01/5842 594, andreja.dobrovoljc@acs.si)