Učne metode in tehnike z uporabo sodobnih IKT orodij

Za zaključeno skupino zaposlenih na Ljudski univerzi Murska Sobota bomo 22. januarja 2020 izpeljali 8-urno andragoško usposabljanje z naslovom Učne metode in tehnike z uporabo sodobnih IKT orodij.

Udeleženci bodo spoznali in tudi praktično preizkusili metodo obrnjenega učenja, ki je v nekaterih izobraževalnih sferah že del vsakodnevne prakse poučevanja odraslih. Tudi sodelovalno delo, kot metoda pri izobraževanju ni novost, je pa z uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij pridobila nekaj novih dimenzij možnosti uporabe, o katerih boste na delavnici razpravljali. Poudarek bo na samorefleksiji delovanja v neposredni izobraževalni praksi in preverjanju lastnih učnih značilnosti, ki vplivajo na to, kako kot posamezniki – izobraževalci, pristopamo k izvedbi učnega procesa in kako vzpostavljamo in vzdržujemo odnos z odraslimi, ki se izobražujejo.
 

Trajanje: 8 pedagoških ur
Število točk: 0,5
Kotizacija: /
Rok za prijavo: 20. januar 2020
Kontaktna oseba: Zdenka Birman Forjanič (01/5842 571, zdenka.birman.forjanic@acs.si)