Krepitev medkulturnih kompetenc in medkulturnega dialoga ter uporaba različnih metodoloških pristopov pri izobraževalcih odraslih

10. in 11. marca 2020 pripravljamo dvodnevno delavnico z naslovom Krepitev medkulturnih kompetenc in medkulturnega dialoga ter uporaba različnih metodoloških pristopov pri izobraževalcih odraslih.

Udeleženci delavnice se boste seznanili z osnovnimi zgodovinskimi tokovi izseljevanja, begunstva in preseljevanja, pridobili splošna znanja o medkulturnih kompetencah in kulturnem dialogu ter nova znanja o kulturah in kulturnih praksah. Spoznali boste različne metodološke pristope pri izobraževalcih odraslih ter značilnosti in posebnosti medkulturnih situacij, ki nastajajo zaradi medkulturnih razlik.

Poudarek bo na medsebojni izmenjavi izkušenj, mnenj in primerov dobre prakse, ki so vezane na andragoško delo v medkulturnem okolju.

Več o vsebini delavnice lahko preberete v vabilu .

Obveščamo vas, da smo vsa prosta mesta na delavnici že oddali.

Dodatno izvedbo programa načrtujemo jeseni (oktobra), vendar bo kotizacija za dvodnevno delavnico znašala 65€. V kolikor ste zainteresirani za udeležbo na jesenski delavnici, nam to sporočite na e-naslov: neda.dordevic@acs.si.
Hvala za razumevanje!
 

Trajanje: 16 pedagoških ur
Število točk: 1
Kotizacija: /
Rok za prijavo na usposabljanje: 26. januar 2020
Kontaktna oseba: Neda Đorđević (01/5842 544, neda.dordevic@acs.si)