Spopolnjevanje za strokovne delavce v središčih za samostojno učenje

15. junija na ACS načrtujemo izvedbo spopolnjevanja za strokovne sodelavce omrežja SSU. Spopolnjevanje za strokovne sodelavce omrežja SSU je letos namenjeno prvenstveno tistim sodelavcem SSU, ki v SSU delujejo na novo. Temu je prilagojena tudi vsebina spopolnjevanja.

Pri prijavi na spopolnjevanje SSU bodo imeli prednost tisti strokovni sodelavci SSU, ki so se mreži SSU priključili letos ali lansko leto.

Zaradi zagotavljanja varnosti v zvezi z virusom SARS-CoV-2 je število mest (v predavalnici) omejeno na največ 15 oseb.

Spopolnjevanje je umeščeno v ESS projekt »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022«,

Vsa prosta mesta so že zasedena, zato prijave niso več možne.

Trajanje: 8 pedagoških ur
Število točk: 0,5
Kotizacija: /
Rok za prijavo: 18. maj 2020
Kontaktna oseba: Margerita Zagmajster (01/5842 563, margerita.zagmajster@acs.si)