Spopolnjevanje svetovalcev v središčih ISIO

Spopolnjevanje svetovalcev v središčih ISIO z naslovom Usposabljanje za uporabo svetovalnih pripomočkov za načrtovanje in razvoj kariere bo organizirano v obliki 8-urne delavnice, ki bo izvedena v kombinirani obliki.

Uvodni del delavnice bo potekal v prostorih ACS v dveh skupinah (16. in 17. junij 2020), udeleženci bodo nato samostojno opravili testiranje dveh pripomočkov iz nove zbirke, o katerih bodo izdelali tudi mnenja v spletnem orodju 1ka. Vsi udeleženci usposabljanja bodo s pregledom novega znanja in refleksijo izkušnje sodelovanja v kombinirani obliki zaključili usposabljanje v sredo, 24. junija 2020, ob 12.00 v spletnem orodju ZOOM.

Udeleženci bodo:

  • poglobljeno spoznali zbirko Svetovalni pripomočki za načrtovanje in razvoj kariere,
  • se seznanili z DOTS modelom svetovanja za kariero in pomenom vsake od njegovih štirih faz,
  • praktično preizkusili nekatere nove pripomočke,
  • se usposobili za uporabo teh pripomočkov v svetovalnem procesu,
  • prejeli celotno gradivo v tiskani obliki v mapi in na USB.

Trajanje: 8 pedagoških ur
Število točk: 0,5
Kotizacija: /
Rok za prijavo na usposabljanje: 09. junij 2020
Kontaktna oseba: Urška Pavlič (01/5842 581, urska.pavlic@acs.si)