Obrnjeno učenje in sodobni pristopi poučevanja

2 in 3. julija 2020 za zaključeno skupino zaposlenih v Nuklearni elektrarni Krško pripravljamo delavnico z naslovom Obrnjeno učenje in sodobni pristopi poučevanja.

Obrnjeno učenje je eden izmed temeljev izobraževanja na daljavo oz. kombiniranega učenja (blended learning). Gre za sodobno izobraževalno metodo, ki na poseben način združuje učenje v živo in učenje na daljavo. Njegova bistvena značilnost je, da predavatelj pred pričetkom usposabljanja posname video s teoretičnim delom vsebine, kar pomeni, da se udeleženci s tematiko seznanijo še pred prvim srečanjem in sicer v času in na način, ki ga izberejo sami. Posnetek si lahko večkrat ogledajo in si pripravijo vprašanja. Predavatelj tako nadaljnje srečanje v živo izkoristi za aktivno delo (lahko prav tako s pomočjo IKT), s katerim udeleženci svoje razumevanje snovi še poglobijo, utrdijo in preverijo.
 

Trajanje: 16 pedagoških ur
Število točk: /
Kotizacija: /
Rok za prijavo: 22. junij 2020
Kontaktna oseba: Zdenka Birman Forjanič (01/5842 571, zdenka.birman.forjanic@acs.si)