Spopolnjevanje svetovalcev v središčih ISIO

Spopolnevanje svetovalcev iz središč ISIO z naslovom Usposabljanje za uporabo svetovalnih pripomočkov za učenje učenja je namenjeno je poglobljenemu spoznavanju novih pripomočkov, uvrščenih v zbirko Svetovalni pripomočki za učenje učenja, ki je nastajala v času od marca 2019 do septembra 2020.

Spopolnjevanje bo potekalo od 30. 11. 2020 do 7. 12. 2020 v kombinaciji e-izobraževanja v Zoom in samostojnega učenja.

Na usposabljanju bodo udeleženci :

  • poglobljeno spoznali zbirko Svetovalni pripomočki za učenje učenja,
  • se seznanili s konceptom korakov samouravnavanja učenja in teorijo samoodločanja,
  • praktično preizkusili nekatere nove pripomočke,
  • se usposobili za uporabo teh pripomočkov v svetovalnem procesu in
  • dobili dostop do celotnega strokovnega gradiva v e-obliki.

Trajanje: 8 pedagoških ur
Število točk: 0,5
Kotizacija: /
Rok za prijavo: 20. november 2020
Kontaktna oseba: Urška Pavlič (01/5842 581, urska.pavlic@acs.si)