Spopolnjevanje za učitelje in organizatorje izobraževanja odraslih ter druge strokovne delavce v programu Osnovna šola za odrasle

Za učitelje, organizatorje izobraževanja odraslih in druge strokovne sodelavce delavce v programu Osnovna šola za odrasle pripravljamo delavnico z naslovom Tehnološko podprto izobraževanje na daljavo: izzivi sedanjega trenutka in priložnosti za digitalizacijo izobraževanja. Delavnico bomo 12. in 13. novembra 2020 izpeljali na daljavo v obliki e-izobraževanja preko videokonferenčnega sistema Zoom.

Udeleženci se bodo seznanili s tem, kaj je in kaj ni on-line izobraževanje: skupne točke in razlike med koncepti tehnološko podprtega izobraževanja (on-line izobraževanje, izobraževanje na daljavo, mobilno izobraževanje, odprto izobraževanje in e-izobraževanje) ter kako se lotiti vpeljave izobraževalnega programa on-line ali kombiniranega izobraževanja v izobraževalni ustanovi (s poudarkom na OŠO). Spoznali bodo primer vpeljave kombiniranega/on-line/dualnega izobraževanja, ki ga izvajajo na CDI Univerzum ter praktično preizkusili IKT orodja pri e-izobraževanju.

Usposabljanje je umeščeno v ESS projekt »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022« in je za udeležence brezplačno.

Trajanje: 8 pedagoških ur
Število točk: 0,5
Kotizacija: /
Rok za prijavo: 10. november 2020
Kontaktna oseba: Jasmina Mirčeva (01/5842 590, jasmina.mirceva@acs.si)