Program temeljnega usposabljanja za vzpostavitev in nadgradnjo notranjega sistema kakovosti v organizaciji za izobraževanje odraslih – Mozaik kakovosti

Vabimo vas, da se udeležite modula 2, z naslovom Sprotno spremljanje kakovosti in poglobljena samoevalvacija v organizaciji, ki izobražuje odrasle. Modul je zaključena vsebinska enota, hkrati pa sestavni del programa Temeljnega usposabljanja za vzpostavitev in nadgradnjo notranjega sistema kakovosti v organizaciji za izobraževanje odraslih – Mozaik kakovosti. Več informacij o celotnem programu dobite na povezavi.

Usposabljanje pripravljamo za vodstvo, strokovne delavce, učitelje, vodje in člane komisij za kakovost ter druge strokovne delavce, ki se pri delu srečujejo z vprašanji sprotnega spremljanja kakovosti in poglobljene samoevalvacije.

Usposabljanje bomo izpeljali v kombinirani obliki - organizirano izobraževanje v obsegu 12 ur bo potekalo v obliki e-izobraževanja s pomočjo videokonferenčnega sistema Zoom (3 srečanja), organizirano samostojno učenje v obsegu 4 ur pa bo potekalo v spletni učilnici Moodle.

Usposabljanje je brezplačno in bo izvedeno v okviru ESS projekta Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022.


 

Trajanje: 16 pedagoških ur
Število točk: 1
Kotizacija: /
Rok za prijavo: 04. november 2020
Kontaktna oseba: Jasmina Orešnik Cunja (01/5842 596, jasmina.oresnik.cunja@acs.si)