Izobraževalno srečanje organizacij, nosilk Zelenega znaka kakovosti

Za organizacije nosilke Zelenega znaka kakovosti, ki se jim ta pravica izteka 31. marca 2021, pripravljamo informativno- izobraževalno srečanje, ki je namenjeno temu, da skupaj pregledamo standarde in merila, ki jih je potrebno dosegati za pridobitev oz. podaljšanje znaka. Na podlagi izkušenj iz preteklih postopkov za pridobitev in obnavljanje znaka bomo predstavili nekatera strokovna priporočila za izbrane standarde in merila (s praktičnimi primeri). Predstavili bomo podrobno časovnico postopka za podaljšanje znaka v letu 2021.

Srečanje bo potekalo 15. decembra 2020 na daljavo, s pomočjo videokonferenčnega okolja Zoom.

Trajanje: 4 pedagoških ur
Število točk: /
Kotizacija: /
Rok za prijavo: 14. december 2020
Kontaktna oseba: Jasmina Orešnik Cunja (01/5842 596, jasmina.oresnik.cunja@acs.si)