Ugotavljanje izobraževalnih potreb posameznika in okolja

26. in 28. januarja 2021 načrtujemo izvedbo delavnice Ugotavljanje izobraževalnih potreb posameznika in okolja, ki bo potekala na daljavo kot e-izobraževanje v Zoom.

Za načrtovalce izobraževalnih dejavnosti (programov, projektov, svetovanja,…) je pomembno, da znajo identificirati  in razumeti (nove) potrebe po izobraževanju v procesu nastajanja (kako nastajajo potrebe) in različne ravni (kje nastajajo) potreb. To pomeni ugotavljanje potreb na osebni ravni (potrebe posameznika), v kontekstu organizacije (potrebe institucije, podjetja in skupine institucij v širšem kontekstu) in potrebe širše skupnosti, globalne potrebe (družbene potrebe). Zato je dobro, da zna načrtovalec novih programov presojati (evalvirati) obstoječe stanje (znanje, veščine…), presojati dogajanja v okolju in oblikovati izbrano skupino potreb po izobraževanju. Pri vsem tem potrebuje specifična znanja o metodah zbiranja podatkov, aplikaciji instrumentov in interpretaciji podatkov.

Trajanje: 8 pedagoških ur
Število točk: 0,5
Kotizacija: /
Rok za prijavo: 21. januar 2021
Kontaktna oseba: Mateja Maver (01/5842 586, mateja.maver@acs.si)