Razvijanje poklicne identitete izobraževalca odraslih

20. in 27. januarja 2021 vabimo na spletno delavnico z naslovom Razvijanje poklicne identitete izobraževalca odraslih.

Pridobili boste vpogled v proces nastajanja in razvijanja poklicne identitete izobraževalca odraslih ter se seznanili z načini, ki prispevajo k višji stopnji ozaveščanja poklicnega zadovoljstva. S pomočjo samorefleksije, lastnih izkušenj in vrednot boste premislili o poklicni identiteti izobraževalca odraslih, spodbujeni pa boste tudi k razvijanju in ohranjanju lastne poklicne identitete. Razmišljali boste o razvoju in možnostih širjenja vpliva poklicne identitete na posameznika in družbo ter o tem, kako lahko izobraževalci odraslih, skozi nabor lastnih življenjskih in poklicnih odločitev, oblikujejo poslovno identiteto, ki jo razvijamo vse življenje. Program vam bo ponudil tudi nabor učinkovitih metod in tehnik, s pomočjo katerih boste lahko življenjsko spretnost, kot je razvijanje poklicne identitete, nadgrajevali.

Usposabljanje je brezplačno in bo izvedeno v okviru ESS projekta Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022.
 

Trajanje: 8 pedagoških ur
Število točk: 0,5
Kotizacija: /
Rok za prijavo: 18. januar 2021
Kontaktna oseba: Mateja Maver (01/5842 586, mateja.maver@acs.si)