Spopolnjevanje za strokovne delavce v središčih za samostojno učenje

27. in 28. januarja načrtujemo spopolnjevanje za svetovalce v IO, ki izvajajo javno službo za svetovalno dejavnost na področju samostojnega učenja.

Spopolnjevanje za svetovalce omrežja SSU je letos namenjeno še zlasti tistim sodelavcem SSU, ki v SSU delujejo na novo. Vabljeni ste tudi vsi ostali, saj je letos zaradi vzpostavitve javne mreže kar nekaj novosti na aplikaciji SSU.

Spopolnjevanje izvajamo v okviru ESS projekta »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022«.

Trajanje: 8 pedagoških ur
Število točk: 0,5
Kotizacija: /
Rok za prijavo: 22. januar 2021
Kontaktna oseba: Anita Jug Došler (01/5842 580, anita.jug.dosler@acs.si)