Usposabljanje kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence

Od 15. do 26. marca 2021 pripravljamo izvedbo programa usposabljanja kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence, ki bo potekalo na daljavo v obliki e-izobraževanja preko videokonferenčnega sistema Zoom. Usposabljanje je namenjeno bodočim članom komisij NPK, ki so že oddali vlogo na Državnem izpitnem centru (RIC).

V kolikor se e-usposabljanja ne morete udeležiti, imate možnost pristopiti neposredno k preverjanju (opravljate le izpit). Če se odločite za to možnost, nam to sporočite do 5. marca na elektronski naslov vera.mlinar@acs.si. Posredovali vam bomo vse potrebne informacije, dostop do učnih gradiv ter navodila za oblikovanje portfolija – za izpit se namreč pripravljate samostojno.

Trajanje: 31.5 pedagoških ur
Število točk: /
Kotizacija: /
Rok za prijavo na usposabljanje: 11. marec 2021
Kontaktna oseba: Vera Mlinar (01/5842 588, vera.mlinar@acs.si)