Spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih

Za zaključeno skupino delujočih svetovalcev za kakovost pripravljamo prvo letošnje spopolnjevanje. Spopolnjevanje bo potekalo 24. in 25. marca 2021 v obliki e-izobraževanja.

Osrednja tematika, ki jo bomo vsebinsko obravnavali, so standardi kakovosti izobraževanja odraslih na daljavo, ki jih bomo obravnavali s treh zornih kotov - vloge učitelja v izobraževanju odraslih, vloge organizatorja izobraževanja odraslih ter vloge udeleženca izobraževanja odraslih. Na delavnici bomo poročali tudi aktualnem dogajanju na področju kakovosti in skupaj pogledali ugotovitve pregleda spletnih strani organizacij z vidika priporočenih standardov za objavo vsebin s področja kakovosti na spletnih straneh organizacije. 

Organizirano izobraževanje bomo izpeljali 24. in 25. marca 2021 v obliki e-izobraževanja na daljavo (predavanja, delo v skupinah) v videokonferenčnem orodju Zoom.

Usposabljanje bo potekalo v okviru ESS projekta Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022.

Trajanje: 8 pedagoških ur
Število točk: 0,5
Kotizacija: /
Rok za prijavo: 19. marec 2021
Kontaktna oseba: Jasmina Orešnik Cunja (01/5842 596, jasmina.oresnik.cunja@acs.si)