Usposabljanje strokovnih delavcev za razumevanje in prepoznavanje nizkih spretnosti pri odraslih

Za koordinatorje socialne aktivacije pripravljamo krajše Usposabljanje strokovnih delavcev za razumevanje in prepoznavanje nizkih spretnosti pri odraslih, ki bo potekalo od 19. do 25. marca 2021 na daljavo.

Program izpeljujemo v okviru projekta Strokovna podpora področju razvoja temeljnih kompetenc odraslih 2016–2022.

Trajanje: 6 pedagoških ur
Število točk: /
Kotizacija: /
Rok za prijavo: 24. marec 2021
Kontaktna oseba: Monika Zalokar (01/5842 598, monika.zalokar@acs.si)