Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja

15., 16. in 20. septembra 2021 za notranje predavatelje iz Slovenskih železnic d.o.o. bomo izpeljali program Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja.

Udeleženci se bodo v programu naučili pripraviti spodbudno okolje za učenje, vzpostavljati in ohranjati dober stik v skupini, upravljati s seboj in skupino, samozavestno nastopati v različnih vlogah izobraževalca odraslih (svetovalec, moderator, predstavljalec informacij, motivator), ovrednotiti in smiselno uporabljati dejavne učne metode in oblike, načrtovati, predstaviti in oceniti učni uspeh.

Trajanje: 24 pedagoških ur
Število točk: /
Kotizacija: /
Rok za prijavo na usposabljanje: 03. september 2021
Kontaktna oseba: Zdenka Birman Forjanič (01/5842 571, zdenka.birman.forjanic@acs.si)