Kombinirano učenje in spletni tečaji s pomočjo MS Teams

Za notranje mentorje in inštuktorje iz Nuklearne elektrarne Krško bomo 8. decembra 2021 izpeljali delavnico z naslovom Kombinirano učenje in spletni tečaji s pomočjo sMS Teams.

Udeleženci se bodo na dealvnici seznanili s spletnimi aplikacijami okolja MS Office 365, jih uporabiti za različna področja svojega dela in izobraževanja. Spoznali bodo različne možnosti, ki jih uporaba IKT prinaša v učni proces,prepoznali uporabo MS Teams kot priložnost pri podpori v izobraževanju ter načine in strategije uvajanja MS Teams v lastno delo.

Trajanje: 8 pedagoških ur
Število točk: /
Kotizacija: /
Rok za prijavo na usposabljanje: 10. november 2021
Kontaktna oseba: Zdenka Birman Forjanič (01/5842 571, zdenka.birman.forjanic@acs.si)