Stalno strokovno spopolnjevanje članov komisij NPK

Spoštovani člani komisij
za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij!

Vabimo vas na stalno strokovno spopolnjevanje članov komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij z naslovom Značilnosti učenja in ocenjevanja odraslih, ki bo potekalo 8. in 9. septembra 2021, na daljavo v obliki e-izobraževanja v spletnem orodju ZOOM.

Namen delavnice je poglobiti znanja s področja učenja odraslih, njihovih motivov za učenje, spoznavanja okolij, v katerih se odrasli učijo ter različnih načinov ocenjevanja razvitih kompetenc. V drugem delu delavnice pa bodo predstavljene praktične izkušnje ocenjevanja kompetenc pri odraslih.

Delavnico, v obsegu 8 pedagoških ur, bosta izpeljala zunanja sodelavca: Zdenka Nanut Planinšek in Marko Radovan.

Vsa mesta so že zasedena, zato prijava da delavnico ni več možna. Hvala za razumevanje.

Trajanje: 8 pedagoških ur
Število točk: /
Kotizacija: /
Rok za prijavo na usposabljanje: 06. september 2021
Kontaktna oseba: Vera Mlinar (01/5842 588, vera.mlinar@acs.si)