Spopolnjevanje za učitelje in organizatorje izobraževanja odraslih ter druge strokovne delavce v programu Osnovna šola za odrasle - Osebni izobraževalni načrt v OŠO

11. novembra 2021 bomo izpeljali spopolnjevanje za učitelje in organizatorje izobraževanja odraslih ter druge strokovne delavce v programu Osnovna šola za odrasle (OŠO), in sicer delavnico z naslovom Osebni izobraževalni načrt v OŠO. Delavnica je namenjena predvsem organizatorjem izobraževanja odraslih in drugim strokovnim delavcem v programu OŠO.

Na podlagi ugotovitev anketnega vprašanka se bodo udeleženci v uvodu seznanili s potrebami izvajalcev programa OŠO, spoznali bodo opredelitev pojma OIN v OŠO in se seznanili z vsebino in spremljanjem OIN. Spoznali bodo primer OIN kot ga uporabljajo v Cene Štupar - CILJ. Ker je OIN v OŠO skladno z Zakonom o izobraževanju odraslih postal obveza izvajalcev programa, se bomo pogovorili tudi o tem, kako pripraviti načrt upoštevajoč Zakon in podzakonske dokumente ter potrebe udeležencev in izvajalcev programa.

Usposabljanje je umeščeno v ESS projekt »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022« in je za udeležence brezplačno.

Trajanje: 8 pedagoških ur
Število točk: 0,5
Kotizacija: /
Rok za prijavo na usposabljanje: 04. november 2021
Kontaktna oseba: Neda Đorđević (01/5842 544, neda.dordevic@acs.si)