Krepitev medkulturnih kompetenc in medkulturnega dialoga ter uporaba različnih metodoloških pristopov pri izobraževalcih odraslih

18. in 19. maja 2022 pripravljamo dvodnevno delavnico z naslovom Krepitev medkulturnih kompetenc in medkulturnega dialoga ter uporaba različnih metodoloških pristopov pri izobraževalcih odraslih.

Udeleženci delavnice se boste seznanili z osnovnimi zgodovinskimi tokovi izseljevanja, begunstva in preseljevanja, pridobili splošna znanja o medkulturnih kompetencah in kulturnem dialogu ter nova znanja o kulturah in kulturnih praksah. Spoznali boste različne metodološke pristope pri izobraževalcih odraslih ter značilnosti in posebnosti medkulturnih situacij, ki nastajajo zaradi medkulturnih razlik.

Poudarek bo na medsebojni izmenjavi izkušenj, mnenj in primerov dobre prakse, ki so vezane na andragoško delo v medkulturnem okolju.

Več o vsebini delavnice lahko preberete v vabilu.

Trajanje: 16 pedagoških ur
Število točk: 1
Kotizacija: /
Rok za prijavo na usposabljanje: 17. maj 2022
Kontaktna oseba: Neda Đorđević (01/5842 544, neda.dordevic@acs.si)