Učne metode in tehnike z uporabo sodobnih IKT orodij

Za zaključeno skupino udeležencev iz NUK-a bomo 12. in 14. septembra 2022 izpeljali delavnico Učne metode in tehnike z uporabo sodobnih IKT orodij.

Prvi dan usposabljanja bo poudarek na spoznavanju in uporabi različnih metod in tehnik na področju izobraževanja odraslih, drugi dan pa bodo udeleženci spoznali metodo obrnjenega učenja, ki je v nekaterih izobraževalnih sferah že del vsakodnevne prakse poučevanja odraslih. Tudi sodelovalno delo, kot metoda pri izobraževanju ni novost, je pa z uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij pridobila nekaj novih dimenzij možnosti uporabe, o katerih boste na delavnici razpravljali.
 

Trajanje: 16 pedagoških ur
Število točk: 1
Kotizacija: /
Rok za prijavo na usposabljanje: 09. september 2022
Kontaktna oseba: Zdenka Birman Forjanič (01/5842 571, zdenka.birman.forjanic@acs.si)