ABC okoljskega učenja 1

V sklopu projekta Podnebni cilji v vzgoji in izobraževanju pripravljamo krajša srečanje na daljavo v Zoom, ki jih bodo vodili ugledni domači strokovnjaki, izhodišče za izobraževanje odraslih pa so vsebine spletne strani https://znamenjatrajnosti.si/ in istoimensko učno gradivo Znamenja trajnosti. Vabljeni k ogledu, branju, tudi k odzivu nanje.

Prvi sklop krajših predavanj smo strnili v 8-urni program, ki nosi naslov ABC okoljskega učenja 1, in zajema naslednja tematska srečanja:

  • 13. april, 9.00-10.30: Mehanizmi podnebnih sprememb, Gregor Vertačnik, Agencija RS za okolje
  • 19. april, 17.00-19.00: Raziskujmo opraševalce skupaj I, dr. Danilo Bevk, Nacionalni inštitut za biologijo, dr. Anton Gradišek, Inštitut Jože Štefan
  • 21. april, 9.00-10.30: Podnebne spremembe in naši odzivi nanje, mag. Mojca Dolinar, Agencija RS za okolje
  • 10. maj, 15.00-17.00: Raziskujmo opraševalce skupaj II (v živo, Rožna dolina), doc dr. Danilo Bevk, Nacionalni inštitut za biologijo, doc dr. Anton Gradišek, Inštitut Jože Štefan
Srečanja so namenjena strokovnim in vodstvenim delavcem v izobraževanju odraslih. Dobrodošli tudi tisti, ki vas zanima »zeleni preboj« v izobraževanju odraslih. Prijavite se lahko na eno srečanje ali na vsa.

Tisti, ki se boste udeležili vseh štirih predavanj in oddali evalvacijski vprašalnik v 1ka, lahko v  skladu s Pravilnikom o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS, št. 33/2017) pridobite potrdilo o uspešno zaključenem programu kariernega razvoja - v skladu z lestvico točkovanja programov kariernega razvoja je program upravičen do točk, in sicer je tej podlagi ovrednoten z 0,5 točke.

Za prijavo je na voljo povezava https://pro.acs.si/forms/podnebni-cilji/, kjer bomo prijave zbirali do torka, 12. aprila opoldne.

Trajanje: 9 pedagoških ur
Število točk: 0,5
Kotizacija: /
Rok za prijavo na usposabljanje: 12. april 2022
Kontaktna oseba: Nevenka Bogataj (01/5842 579, nevenka.bogataj@acs.si)