Usposabljanje svetovalcev v izobraževanju odraslih - Krepitev medkulturnih kompetenc in komunikacijskih pristopov pri svetovanju različnim skupinam odraslih v svetovalni dejavnosti v IO

Namen usposabljanja Krepitev medkulturnih kompetenc in komunikacijskih pristopov pri svetovanju različnim skupinam odraslih v svetovalni dejavnosti v IO je seznaniti svetovalce v IO s svetovalnimi in komunikacijskimi pristopi za svetovanje odraslim, ki prihajajo iz različnih kulturnih okolij.

Udeleženci bodo na usposabljanju spoznali:

  • Kaj je medkulturni dialog.
  • Katere so organizacije, ki delajo z migranti - na koga se obrniti za nasvet, pomoč.
  • Osnove nenasilne/povezovalne komunikacije.
  • Aktivno, empatično poslušanje ter razumevanje potreb izza nefunkcionalnega vedenja.
  • Kako transformirati razdiralni jezik in kognicijo ter kako ostati umirjen in konstruktiven v zahtevnih situacijah.

Trajanje: 8 pedagoških ur
Število točk: 0,5
Kotizacija: /
Rok za prijavo na usposabljanje: 16. junij 2022
Kontaktna oseba: Andreja Dobrovoljc (01/5842 594, andreja.dobrovoljc@acs.si)