Program temeljnega profesionalnega usposabljanja svetovalcev v izobraževanju odraslih, Opredelitev svetovalne dejavnosti v IO, Organiziranost svetovalne dejavnosti v IO, Komunikacijske spretnosti in razvoj svetovalca v IO

Septembra in oktobra 2022 bomo izvedli prve tri 16-urne module Temeljnega profesionalnega usposabljanja svetovalcev v izobraževanju odraslih: 

  • Modul 1: Opredelitev svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih (13. in 14. 9.);
  • Modul 2: Organiziranost svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih (5. in 6. 10.);
  • Modul 3: Komunikacijske spretnosti in razvoj  svetovalca v izobraževanju odraslih (12. in 13. 10.).
Temeljno usposabljanje je namenjeno svetovalcem v svetovalni dejavnosti v IO, ki se izvaja kot javna služba, ki so se oziroma se bodo v dejavnost vključili na novo.

Temeljni cilji usposabljanja so seznaniti se in razumeti:
  • temeljna strokovna izhodišča za svetovalno dejavnost v IO,
  • način organiziranosti svetovalne dejavnosti v IO v skladu s Smernicami (2020),
  • način dokumentiranja (evidence) in spremljanja svetovalne dejavnosti v IO v skladu s Smernicami (2020),
  • način presojanja in razvijanja kakovosti svetovalne dejavnosti v IO v skladu s Smernicami (2020) ter
  • reflektirati temeljne komunikacijske spretnosti za izpeljevanje kakovostnega svetovalnega procesa ter razvoj svetovalca v IO.

Trajanje: 48 pedagoških ur
Število točk: 2,5
Kotizacija: /
Rok za prijavo na usposabljanje: 15. julij 2022
Rok za oddaje vloge za priznavanje znanja: 15. julij 2022
Kontaktna oseba: Andreja Dobrovoljc (01/5842 594, andreja.dobrovoljc@acs.si)