Program temeljnega profesionalnega usposabljanja svetovalcev v izobraževanju odraslih, Svetovalna dejavnosti pri vključevanju in nadaljevanju izobraževanja

Usposabljanje Svetovalna dejavnost pri vključevanju in nadaljevanju izobraževanja je 4. modul Temeljnega profesionalnega usposabljanja za svetovalce v svetovalni dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki bo potekal 10. in 11. novembra 2022 v obsegu 16 ur.

Temeljni cilji usposabljanja so seznaniti se in spoznati:

  • vsebino in naloge svetovalca v svetovalni dejavnosti pri vključevanju in nadaljevanju izobraževanja,
  • načrtovanje in razvoj kariere odraslih,
  • značilnosti in uporabo svetovalnih pripomočkov v svetovalni dejavnosti pri vključevanju in nadaljevanju izobraževanja (predstavitev in preizkus izbrani pripomočkov).

Trajanje: 16 pedagoških ur
Število točk: 1
Kotizacija: /
Rok za prijavo na usposabljanje: 19. oktober 2022
Rok za oddaje vloge za priznavanje znanja: 18. oktober 2022
Kontaktna oseba: Andreja Dobrovoljc (01/5842 594, andreja.dobrovoljc@acs.si)