Program temeljnega profesionalnega usposabljanja svetovalcev v izobraževanju odraslih, Svetovalna dejavnosti pri ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti

5. modul Temeljnega profesionalnega usposabljanja za svetovalce v svetovalni dejavnosti v izobraževanju odraslih z naslovom Svetovalna dejavnost pri ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti bo potekal 22. in 23. novembra 2022 v obsegu 16 ur.

Temeljni cilji usposabljanja v modulu so seznaniti se in spoznati:

  • vsebino in naloge svetovalca v svetovalni dejavnosti pri ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti odraslih,
  • vrednotenje znanja in spretnosti po modelu štirih faz,
  • značilnosti in uporabo svetovalnih pripomočkov v svetovalni dejavnosti pri ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti odraslih,
  • značilnosti dobrih dokazil in mnenja v postopku ugotavljanja in dokumentiranja.
Prijave smo podaljšali do 15. novembra 2022.

Trajanje: 16 pedagoških ur
Število točk: 1
Kotizacija: /
Rok za prijavo na usposabljanje: 15. november 2022
Rok za oddaje vloge za priznavanje znanja: 03. november 2022
Kontaktna oseba: Andreja Dobrovoljc (01/5842 594, andreja.dobrovoljc@acs.si)