ABC okoljskega učenja 2

V sklopu projekta Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju nadaljujemo z izobraževalnimi srečanji za strokovne in vodstvene delavce v izobraževanju odraslih na temo okoljskega učenja.

Nadgradili bomo naše aprilsko izobraževanje, ki je potekalo z naslovom ABC okoljskega učenja 1, čeprav tedanja udeležba ni pogoj, da ste z nami tokrat.

Program bo potekal na daljavo (preko Zoom), v obliki krajših srečanj 19., 23. in 26. avgusta 2022.

Nameni tokratnega izobraževanja so: spoznavanje učnih virov o podnebju in njegovih spremembah, navezava izobraževalnih institucij in njihovih programov na podnebne spremembe in prehod iz načel v prakso.

Podrobnejše informacije in urnik najdete tukaj.
 

Trajanje: 8 pedagoških ur
Število točk: 0,5
Kotizacija: /
Rok za prijavo na usposabljanje: 18. avgust 2022
Kontaktna oseba: Ema Meden (01/5842 598, ema.meden@acs.si)