Učenje na delovnem mestu

Za zaključeno skupino zaposlenih v dm drogerie markt d.o.o. bomo 21. in 23. septembra 2022 izpeljali delavnico Učenje na delovnem mestu.

Glavni namen usposabljanja je širjenje znanj in spretnosti med sodelavci z vidika medsebojnega učenja. Udeleženci bodo usvojili metode prepoznavanja lastnosti, ki neposredno vplivajo na učeče se sodelavce, spoznali postopek in metodo za pripravo prenašanje znanja, veščin in kompetenc na sodelavce in se sezanili s postopki in orodji za spremljanje in vrednotenje sprememb pri delu sodelavcev.

Trajanje: 12 pedagoških ur
Število točk: /
Kotizacija: /
Rok za prijavo na usposabljanje: 15. september 2022
Kontaktna oseba: Zdenka Birman Forjanič (01/5842 571, zdenka.birman.forjanic@acs.si)