Usposabljanje kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence

Od 5. do 11. oktobra 2022 načrtujemo izvedbo programa usposabljanja kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence, ki bo potekala v kombinirani obliki - uvodno srečanje v Zoom, nato pa v živo, v prostorih ACS.

Usposabljanje je namenjeno bodočim članom komisij NPK, ki so že oddali vlogo na Državnem izpitnem centru (RIC) in prejeli sklep o napotitvi na usposabljanje. Več v vabilu.

V kolikor se usposabljanja ne morete udeležiti, imate možnost pristopiti neposredno k preverjanju (opravljate le izpit). Če se odločite za to možnost, nam to sporočite do 9. septembra 2022 na elektronski naslov vera.mlinar@acs.si. Posredovali vam bomo vse potrebne informacije, dostop do učnih gradiv ter navodila za oblikovanje portfolija – za izpit se namreč pripravljate samostojno.

Trajanje: 33.5 pedagoških ur
Število točk: /
Kotizacija: /
Rok za prijavo na usposabljanje: 28. september 2022
Rok za oddaje vloge za priznavanje znanja: 09. september 2022
Kontaktna oseba: Vera Mlinar (01/5842 588, vera.mlinar@acs.si)