Gluhe in naglušne osebe v izobraževanju odraslih

Vabimo vas, da se 20. oktobra 2022 udeležite delavnice z naslovom Gluhe in naglušne osebe v izobraževanju odraslih, ki jo bo vodila ga. Veronika Ciglar, prof. slov., svetovalka, zunanja sodelavka Andragoškega centra.

Izobraževalci odraslih se pri svojem delu vse pogosteje srečujejo z udeleženci s posebnimi potrebami, med katere sodijo tudi gluhi in naglušni. Gluhe in težko naglušne osebe imajo težave pri sporazumevanju, dostopu do informacij in vključevanju v socialno okolje. Posledično so prikrajšane tudi pri izobrazbi in vključevanju na trg dela. Zato bodo lahko samo tisti izobraževalci odraslih, ki bodo spoznali specifičnost izobraževanja oseb z okvaro sluha, ozaveščali in z znanjem pripomogli k bolj vključujoči družbi in sprejemanju ljudi, ki zaradi ovir pri komunikaciji pogosto ostajajo neinformirani in izključeni iz družbenega dogajanja.

Trajanje: 8 pedagoških ur
Število točk: 0,5
Kotizacija: /
Rok za prijavo na usposabljanje: 18. oktober 2022
Kontaktna oseba: Zdenka Birman Forjanič (01/5842 571, zdenka.birman.forjanic@acs.si)