Spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih

Za zaključeno skupino svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih, ki delujejo v nacionalnem omrežju svetovalcev za kakovost, pripravljamo drugo letošnje spopolnjevanje. Srečanje bomo izpeljali na daljavo, po Zoom. 

Prvi del spopolnjevanja (15. 11. 2022 od 9.00 do 12.15) bomo namenili tematiki ustvarjanja interaktivnih učnih vsebin. Izvajalka bo Sanja Jedrinović, mag. prof. pouč. mat. in rač., iz Centra Univerze v Ljubljani za uporabo IKT v pedagoškem procesu. Predavateljica je vodja službe za didaktično podporo pri uporabi IKT v pedagoškem procesu in izvaja številne delavnice v okviru delovanja Centra. Poleg praktičnega preizkušanja orodij za izdelavo interaktivnih učnih gradiv (npr. uporaba spletnega okolja H5P ob vodenih aktivnostih) boste uvodoma spoznali Mayerjeva načela pri ustvarjanju večpredstavnih učnih gradiv. Ogledali si boste tudi primere gradiv z uporabo in upoštevanjem Mayerjevih načel.

Drugi del spopolnjevanja (17. 11. 2022 od 9.00 do 12.15) bomo namenili orodjem za načrtovanje in organizacijo dela ter povečevanje učinkovitosti v smislu vodenja in izvajanja nalog, projektov itd. Z nami bo predavatelj mag. Radovan Krajnc iz Zavoda za šolstvo, kjer je višji svetovalec za področje računalništva in informatike. Za omrežje bo pripravil delavnico o IKT orodjih, ki so primerna za načrtovanje in organizacijo dela. Spoznali boste primere aplikacij za vodenje projektov, nalog, zadolžitev, pa tudi orodja za preprečevanje prelaganja opravil in povečanje učinkovitosti. 

Trajanje: 8 pedagoških ur
Število točk: 0,5
Kotizacija: /
Rok za prijavo na usposabljanje: 10. november 2022
Kontaktna oseba: Jasmina Orešnik Cunja (01/5842 596, jasmina.oresnik.cunja@acs.si)