Izobraževalno srečanje organizacij, nosilk Zelenega znaka kakovosti

Za organizacije, nosilke Zelenega znaka kakovosti, ki jim ta pravica poteče 31. 3. 2023, pripravljamo informativno- izobraževalno srečanje, ki bo namenjeno temu, da se skupaj sprehodimo skozi standarde in merila, ki jih je potrebno dosegati za pridobitev oz. podaljšanje znaka. Srečanje bomo izpeljali na daljavo, po Zoom. 

Na podlagi izkušenj iz preteklih postopkov za pridobitev in obnavljanje znaka bomo predstavili nekatera strokovna priporočila za izbrane standarde in merila (s praktičnimi primeri). Predstavili vam bomo podrobno časovnico postopka za podaljšanje znaka v letu 2023. Srečanje bomo letos obogatili tudi s predstavitvijo iz prakse – svetovalka za kakovost iz Ljudske univerze Velenje bo predstavila, kako pripraviti dobro vlogo za Zeleni znak kakovosti.

Trajanje: 4 pedagoških ur
Število točk: /
Kotizacija: /
Rok za prijavo na usposabljanje: 22. november 2022
Kontaktna oseba: Jasmina Orešnik Cunja (01/5842 596, jasmina.oresnik.cunja@acs.si)