Stalno strokovno spopolnjevanje članov komisij NPK - Značilnosti učenja in ocenjevanja odraslih

Spoštovani člani komisij
za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij!


Vabimo vas na stalno strokovno spopolnjevanje članov komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij z naslovom Značilnosti učenja in ocenjevanja odraslih, ki bo potekalo 21. in 23. novembra 2022, v okviru orodja ZOOM.

Namen delavnice je poglobiti znanja s področja učenja odraslih, njihovih motivov za učenje, spoznavanja okolij, v katerih se odrasli učijo ter različnih načinov ocenjevanja razvitih kompetenc. V drugem delu delavnice pa bodo predstavljene praktične izkušnje ocenjevanja kompetenc pri odraslih.

Delavnico, v obsegu 8 pedagoških ur, bosta izpeljala zunanja sodelavca Zdenka Nanut Planinšek in Marko Radovan.

Trajanje: 8 pedagoških ur
Število točk: /
Kotizacija: /
Rok za prijavo na usposabljanje: 16. november 2022
Kontaktna oseba: Vera Mlinar (01/5842 588, vera.mlinar@acs.si)