Spodbujanje motivacije ranljivih skupin za učenje in izobraževanje

Na delavnici Spodbujanje motivacije ranljivih skupin za učenje in izobraževanje, ki bo potekala 21. novembra 2022, se bomo ukvarjali z razumevanjem vloge izobraževalca odraslih v procesih izobraževanja udeležencev iz ranljivih skupin, še posebej na področju učinkovitih pristopov povečevanja motivacije za krepitev njihovih najrazličnejših kompetenc za aktivnejši vstop na trg dela. Delavnico bo vodila Sandra Bohinec Gorjak, zunanja sodelavka Andragoškega centra.


Skupina se je zapolnila, prijave niso več mogoče.

 

Trajanje: 8 pedagoških ur
Število točk: 0,5
Kotizacija: /
Rok za prijavo na usposabljanje: 16. november 2022
Kontaktna oseba: Zdenka Birman Forjanič (01/5842 571, zdenka.birman.forjanic@acs.si)