Program dodatnega usposabljanja učiteljev vožnje in učiteljev predpisov za leto 2022

V sodelovanju z Javno agencijo RS za varnost prometa bomo za učitelje vožnje in učitelje predpisov izpeljali delavnico, na kateri bo poudarek na razumevanju različnih generacij kandidatov za voznike motornih vozil v šolah vožnje ter njim prilagojena komunikacija in poučevanje.

Trajanje: 7 pedagoških ur
Število točk: /
Kotizacija: /
Rok za prijavo na usposabljanje: 19. januar 2023
Kontaktna oseba: Zdenka Birman Forjanič (01/5842 571, zdenka.birman.forjanic@acs.si)