Usposabljanje kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence

Od 22. do 28. februarja 2023 načrtujemo izvedbo programa usposabljanja kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence, ki bo potekala v kombinirani obliki - uvodno srečanje v Zoom, nato pa v živo, v prostorih ACS.

Usposabljanje je namenjeno bodočim članom komisij NPK, ki so že oddali vlogo na Državnem izpitnem centru (RIC) in prejeli sklep o napotitvi na usposabljanje. Več v vabilu.

V kolikor se usposabljanja ne morete udeležiti, imate možnost pristopiti neposredno k preverjanju (opravljate le izpit). Če se odločite za to možnost, nam to sporočite do 13. februarja 2023 na elektronski naslov vera.mlinar@acs.si. Posredovali vam bomo vse potrebne informacije, dostop do učnih gradiv ter navodila za oblikovanje portfolija – za izpit se namreč pripravljate samostojno.

Trajanje: 33.5 pedagoških ur
Število točk: /
Kotizacija: /
Rok za prijavo na usposabljanje: 13. februar 2023
Rok za oddaje vloge za priznavanje znanja: 27. januar 2023
Kontaktna oseba: Vera Mlinar (01/5842 588, vera.mlinar@acs.si)