Spopolnjevanje za mentorje študijskih krožkov - Kritično mišljenje kot element vizije

IZVEDBA JE ODPOVEDANA.

V sredo, 15. februarja, ponovno vabimo mentorje študijskih krožkov, da se udeležite spopolnjevanja z naslovom Kritično mišljenje kot element vizije. Kritično mišljenje je ena od tim. zelenih kompetenc, ki tako stopajo v ospredje dela študijskih krožkov v naslednjih letih. 

Dr. Tanja Rupnik Vec, psihologinja, specialistka supervizije, ki se že vrsto let ukvarja s spodbujanjem razvoja kritičnega mišljenja v različnih starostnih obdobjih, vam bo med drugim predstavila raznolikost pojmovanj kritičnega mišljenja, metode in tehnike spodbujanja razvoja kritičnega mišljenja in uporabo le-teh v študijskih krožkih.

Program

Predavateljica je avtorica ali soavtorica različnih publikacij o tem, kaj kritično mišljenje je ter kako ga razvijati pri sebi oz. spodbujati pri drugi. Več o tem si lahko preberete v knjigah Kritično mišljenje v šoli: strategije poučevanja veščin kritičnega mišljenja (2006) ter Izzivi poučevanja: spodbujanje razvoja kritičnega mišljenja (2011) in člankih, npr. Razvojni elektronski listovnik v funkciji formativnega spremljanja kritičnega mišljenja (2015)Veščine kritičnega mišljenja – večni izziv učenja in poučevanja (2017).

Trajanje: 8 pedagoških ur
Število točk: 0,5
Kotizacija: /
Rok za prijavo na usposabljanje: 20. december 2023
Kontaktna oseba: Karmen Rajar (01/5842 586, karmen.rajar@acs.si)